PETER DAHL 13 september – 2 november

 

 

PETER DAHL 13september – 2november

Inför hans omfattande produktion öppnar sig ett perspektiv som erbjuder den förundrade åskådaren en rik mångfald och ett intensivt berättande – samhällskritiska impulser, uppror, frigörelse, dionysiska tillstånd, eufori, burlesk frodighet, kroppslig närvaro, vidsträckta landskap och moln… Vägen fram till hans bildvärld öppnas genom igenkännande och identifikation. När konstnären förenar fantasi och erfarenhet av fundamentala mänskliga ting med direkt tilltal saknas inte möjligheten att hans verk blir tillgängliga för många. Det ligger nära till hands att förklara Peter Dahls popularitet med utgångspunkt från detta antagande.Hans Henrik Brummer
Edsvik Konsthall 2008