PIA INGELSE 25 maj – 23 juni 2013

 

 Pia Ingelse Event, Facebook

 

Pia Ingelse

 

Pia Ingelses konst bestående av måleri, objekt och film präglas av ett starkt visuellt uttryck och ett mångfacetterat innehåll. Det konstnärliga uttrycket kännetecknas av en inbjudande romantik, likväl som av en underliggande svärta. I gåtfulla miljöer som verkar vara hämtade från en värld långt bortom tid och rum träder flickor och djur fram. Flickor som ingår i lekar och rollspel där ett undersökande av den egna identiteten är centralt.

Djur som för tankarna till fabler och myter samt till
föreställningar om gott och ont.
I utställningen presenteras ett urval av Pia Ingelses produktion från år 2009 fram till 2013.
Text: Angelica Blomhage
Verksamhetsansvarig/Curator Gotlands Konstmuseum