RACKAR ART 31 maj – 5 augusti (Gardsplanen)

 

RACKAR ART  (Gårdsplanen) 2012

Rackar Art är ett nätverk bestående av ett tiotal konstnärer och andra kulturarbetare som sedan 2009 har sina ateljéer på Rackarbacken i Uppsala. En del av oss är erfarna konstnärer, men vi  inkluderar istället för exkluderar  och  utgör därmed  en mötesplats för kulturutövare inom olika genrer såsom musik, poesi och konsthantverk. Det finns mycket inspiration att hämta i den typen av samarbete. Vi har själva spelat stenmusik och trämusik med varierande resultat. Kreativitet handlar ju om att vidga gränser, göra det omöjjliga, men att också våga vara barnslig. Inom ramen för olika projekt har vi under den korta tid Rackar Art funnits redan samarbetat med en rad uppsalakonstnärer/musiker/poeter. Vi försöker hitta vägar för att göra en insats på gräsrotsnivå på Rackarbacken,  har ambitionen att allt tydligare utgöra en kraftkälla för kulturen i Uppsala, har också etablerat kontakt med konstnärer i Essaouira för att starta ett samarbete över gränserna.

Hemsida:

www.rackarart.se

I den här utställningen deltar Sanne Sihm, Eva Högberg, Johan Fremling och Ingvar Staffans.