RAGNHILD MONSEN 30 maj – 6 juni 2007

 

 

”Allt mitt skapande arbete är ansträngningar för att väva en förbindelse med världen. Jag väver för att denna förbindelse en gång har brutits.

Därför är det undermedvetna en utomordentlig källa jag alltid kan ösa ur. Väven blir en symbol på detta – trådarna läggs in i mönstret i väven: förbindelsen återupprättas; det inre sammanhanget materialiseras.”

http://www.ragnhild-monsen.com/