SAM WESTERHOLM 1 mars – 23 mars 2014

 Konsthall Väst

   

Formen är bärare av det jag vill säga i mina bilder och skulpturer.
God form är ett verks kärna och genom formen får innehållet en bestående mening.
För mig gäller det för såväl abstrakt som föreställande konst.

 

Intervju/presentationsfilm med skulptören och konstnären Sam Westerholm, genomförd som ett projekt i delmomentet ljud & rörlig bild i kursen Medieteknik B på Södertörns högskola vt 2010. Producerad av grupp 3 a.k.a Ivar Fuentes, Ulrika Jonsson, Erick Arango & Jennie Lindquist.