Samlingsutställning med:

Eva Ziggy Berglund, Linda Lasson och Yvonne Nimar

19 augusti – 24 september 2017, Edsvik Konsthall ÖST ll
Invigning lördag 19 augusti kl.14.00 varmt välkommen!
Invigningstalare : Ricardo Donoso

 

Edsvik Konsthall presenterar
Eva Ziggy Berglund, Linda Lasson, Yvonne Nimar och Tiina Heiska
19 augusti – 24 september 2017, Edsvik Konsthall ÖST, plan l och plan ll

Två konstnärer arbetar med skulptur, en annan med broderi och en med måleri. Genom sina olika medier skildrar utställarna fokuserat sin värld och omgivning där skillnader och likheter konstverken emellan tangerar varandra. Utställningen som inrymmer hela den östra konsthallsflygeln blir genom de fyra olika och enskilda perspektiven – en bred och komplex berättelse om vår mångtydiga samtid.
Eva Ziggy Berglunds skulpturer inryms med både fantasi och realism. De snövita och välmejslade stenskulpturerna ger med sina lugna ansiktsdrag ett milt och vilsamt intryck. En trehövdad både fisk – och människoliknande stenkropp står i en omfamning om sig själv som ett stadigt monument över sakers paradoxala tillstånd – harmoni och egendomlighet i ett och samma stycke sten.
På liknande dubbeltydigt sätt påminner Linda Lassons ambitiösa broderier om den smärtsamma kontrasten mellan skönhet och skoningslös svärta. Med de jämtländska fjällen som utgångspunkt skildras den uppenbart vackra naturen med en underton av vanmakt. Efter att en mångårigt exploaterande samtid trängt undan samerna och deras kultur ger Lasson genom tvära och defintiva trådstygn den norrländska urkraften en klar och tydlig röst.
Centralt i Yvonne Nimars skulpturer är materialet och den plats det kommer ifrån. Skulpturerna blir till genom en korsbefruktning mellan hennes egen vilja att skapa en särskild form, samtidigt som hon styrs av materialets förutsättningar. Nimar är en konstnär som rör sig mycket över världen. Lika olika som de platser hon växlar mellan är också hennes skulpturer, vilka rör sig över hela spektrat mellan figurativt och abstrakt. En gemensam nämnare är dock alltid närvarande – förnimmelsen av känslouttryck och stämning.

Läs mer: “Fyra perspektiv på varandet – Skulpturer, broderi och finskt måleri tar upp reflektioner kring varandet. Fyra kvinnliga konstnärer delar på utrymmet i Edsvik konsthall öst under de kommande veckorna.”

Konstnärer övre plan:
Eva Ziggy Berglund (skulptur) www.ziggy.nu
Yvonne Nimar (skulptur) www.yvonnenimar.com
Linda Lasson (broderi) www.lindalasson.hemsida24.se

Nedre plan: Tiina Heiska (måleri)