SERGIO SILVA CAJAHUARINGA

FRÅN NUTIDEN TILL DET FÖRFLUTNA

13 januari – 4 februari
Konsthall Öst plan I

”Hela mitt arbete presenterar en kreativ process ur en abstrakt surrealistisk synvinkel och inspireras av förhållandet mellan människan och miljön. Detta förhållande återspeglas i mitt arbete i form av en abstraktionsvärld där symboler, metaforer, allegorier och myter skapar en fullständig uppenbarelse. Inom den abstrakta konsten är spontanitet och rationalitet viktiga faktorer och därför klamrar jag mig fast vid dem, så uppstår också mitt engagemang för att hitta ett fritt uttryck för dyrkan och förstörelsen av arkeologiska kvarlevor. Denna idé är inramad i en esoterisk filosofi om mänsklig bekräftelse av konsten och det liv som kvarstår.

Därför söker mitt arbete tolka den fysiska miljön och de jordlevande och atmosfäriska elementens förfall, som i sin passage genom tiden och under åren på vår planet har genomgått en ständig utveckling som människan är transcendentalt involverad i. Elementen representeras på ett subtilt sätt, ibland av föremål som placeras i en komposition av form och färg och i andra fall med linjer eller ritningar; vissa verk föreställer geometriska former som symboliserar människans eviga intresse av att veta mer än vad världen erbjuder henne.”

Ambassadör José Beraún Araníbar från peruanska ambassaden i Stockholm inviger utställningen kl. 14:00 den 13 januari.

Varmt välkommen!