STAFFAN TOLSEN 23 augusti – 7 september 2014

(vår databas är byggd på engelska därför faller åäö bort)

 

STAFFAN TOLSÉN

“På en ny duk blir motivet ganska snart av underordnad betydelse till förmån för färgkompositionen.  Men motivet eller modellens personlighet påverkar styckets art. Jag tänker i musikaliska accord och klara toner när jag målar. En psalm, visa, ballad, blues eller jazz.  Plötsliga ingivelser konkurrerar till att börja med, med formen och inlärd förståelse av färgers egenskaper. Så småningom söker jag efter färgäktenskap, försöker få färgfläckarnas former och penselföring att sjunga, skulpterar med temperaturen i ytorna, och spänner vissa färgpar till bristningsgränsen. När det plötsligt slår liv i ett färgackord så strömmar mitt adrenalin, jag är för ett ögonblick i ett mystiskt gränsland mellan vetande och fantasi. Arbetet i ateljén är stundom slitsamt, men en vald ensamhet av högsta kvalitet”. Staffan Tolsén

Staffan Tolsén

Staffan Tolsén är en själslig brottare och i de stora och bestämda svepande penseldragen ligger det en livsnerv som
är hans egen livlina som bogserar honom tillbaka till jaget innan gränserna sprängs. Det finns ett släktskap med en del av
de tyska expressionisterna , ibland skymtar en smak av Emil Nolde eller Ernst Kirchner fram i de förvrängda formerna
och de lyskraftiga färgerna lockar fram starka känslointryck som ett eko från Nietzsches filosofiska tongångar.

Som betraktare blir vi ibland tysta vittnen till hans eftersträvan till försoning med livets obegriplighet, det kollektiva symbolspråket
finns där som vi alla intuitivt förstår, exempelvis motivet som båten på öppet och ensligt hav. Men kraften i
bilderna tänjer på alla frågetecken . Staffan visar därmed prov på en personlig övertygelse och en tro som han besitter och
som han generöst vill dela med sig till oss andra.

Therese Holmgren,
Göteborgs Konstförening