SVENSKT SAMTIDSMALERI 18 juni – 7 september 2008

Från arkivet Edsvik Konsthall 2007

SVENSKT SAMTIDSMÅLERI onsdag 18 juni – 7 september

 

Årets satsning på Edsvik Konsthall är Svenskt Samtidsmåleri!

 Syftet med utställningen är att föra samman dagens främsta svenska målare och att i ett brett spektrum, över generationer och skilda formspråk, visa var det svenska måleriet befinner sig idag.Vi bjuder in konstnärer som med sina verk aktivt påverkar och skapar begreppet Svenskt Samtidsmåleri.

 

Per Enoksson

Tom Krestesen

Emanuel Bernstone

Lena Cronqvist

Sylvia Naimark

Pia Crafoord

Bengt Böckman

Natasha Danberg

Mats Åkerman

Joakim Hansén

Hans Wigert

Yrjö Edelmann

Anna Karin Brus

Erland Cullberg

Björn Wessman

Eva Zetterwall

Emma Hartman

Anne-Lie Larsson Ljung

Cecilia Sikström

Peter Sköld

Stefan Berger

Moa Krestesen

Björn Krestesen

Max Book

Ernst Billgren

Bodil Hedlund