TEMA FAMILJEN (Rudbecksskolans medieprogram) 30 maj – 6 juni 2007

 

Rudbecksskolans Medieprogram presenterar för femte året i rad en utställning av elevernas projektarbeten, i år på temat FAMILJEN.

Familjen är den grund varje människa utgår från. En samling människor som finns för att stödja och hjälpa varandra men också en samling människor som gör allt för att hindra varandra. I dagens globaliserade mediesamhälle har familjen fått en förändrad roll och funktion, både på gott och ont. Finns det olika sorters familjer? Hur ser din familj ut? Hur ser din drömfamilj ut? Kan en familj se ut hur som helst? Måste man vara släkt med dem man kallar sin familj?

Vad sägs om en resa genom gripande dokumentärer, tilltalande tidningar och chockerande bilder.

Dessutom visas en fotoutställning under rubriken “BILDER SOM FÖRMEDLAR KÄNSLA OCH FÅNGAR STÄMNINGAR”, med bilder skapade av medieprogrammets elever på kursen Fotografisk Bild

Länkar och elevnamn:
Logotypen är designad av Viktor Norberg
Filmen med inbjudan till utställningen är programmerad av Fredrik Stang

Länk till medieelevernas hemsida om utställningen:  (Länken har upphört)

Hemsidan är designad och programmerad av Viktor Norberg, Daniel Bengtsson och Niklas Dennerståhl.