TERJE RISBERG

AUTOMEMENTO

19 OKTOBER – 17 NOVEMBER
KONSTHALL ÖST I

Terje Risberg är en av mästarna inom grafik på den nordiska konstscenen. En konstnär och hantverkare som behärskar de mest krävande processerna inom gravyren. Risberg är känd för sina stilla men intensiva kompositioner med naturteman. Han speglar naturen som omger oss, som den visar sig när vi är ensamma med den. Landskapet som det är, utan spår av kulturen. I utställningen Automemento tar konstnären steget in i kulturen; han behandlar bilen som en symbol för moderniteten. Projektet ställer frågor om våra föreställningar om förnuft och framsteg, och är ett uppenbart brott mot konstnärens tidigare tematik. Risberg är representerad vid bland annat Norges nationalmuseum, det kungliga slottet i Norge, norska utrikesdepartementet och Eftadomstolen i Luxemburg.

 

 

 

Vernissage: Lördag den 19 oktober kl. 11:00–17:00
Varmt välkommen!