TIMO SOLIN 25 oktober – 23 november 2014

 Konsthall Väst

Timo solin

Jag föreställer mig att skulpturerna glider fram, går framåt i livet, de har “what it takes”. De har positiv energi, möjligheternas
framåtskridande kraft. Jag har alltid varit fängslad av mänskliga former, former som undergått någonting.
Att jag kom att arbeta med brons och stål är för att de har, inte bara tyngden, men också lekfullheten särskilt i den papperstunna
och klippbara, böjliga plåten. Det känns i kroppen, ögat känner, händerna hör luftens motstånd, öronen ser
rörelsen…
Målningar är också skulpturer. Former av kvinnor, män i ett omkramande Fluidum, i växelverkan med det tyngdlösa.
Det finns former vi alla har nycklar till, möjligheter till, förståelse för. I detta är vi delar av något större, en skulptur av oändliga dimensioner.

Timo Solin

Född 1947 i Tammerfors i Finland bosatt och verksam i Stockholm sedan 1975.