COLLEGIUM CHRYSAETOS 29 november – 21 december 2014

 Konsthall Väst

Collegium Chrysaetos

COLLEGIUM CHRYSAETOS är en fri sammanslutning av konstnärer med inriktning på kollegialt samarbete och med prioritering av gemensam utställningsverksamhet.
Kollegiets medlemmar har en lång och väldokumenterad konstnärsgärning bakom sig. Kollegiets medlemmar hänger alltid själva
sina utställningar efter principer som gynnar exponeringen som en totalupplevelse.
Kollegiet värnar om teckningskonsten som likvärdig med alla andra konstnärliga uttryck.
CHRYSAETOS = Högtflygande, konungsligt, vilt och djärvt.
Med erfarenheten ökar lusten att utforska och modet att lämna lättframkomliga vägar. Med åren vidgas perspektiven och det upplevda
bearbetas i processer genomsyrade av variationer, upprepningar, förenklingar, lekfullhet och abstraktioner.
Tillvarons komplexitet gör ytan djup, det svåråtkomliga gripbart och livet oändligt spännande.

Collegium Chrysaetos består av följande medlemmar:
Weikko Kuuzela – Upplands Väsby
Bo Mörnerud – Mörbylånga, Öland
Hans Svensson – Mysinge , Öland
Sven-Bertil Svensson – Mörbylånga, Öland