TOM KRESTESEN 22 SEPT – 24 OKT 2012

Från arkivet Edsvik Konsthall 2012

           

      

 

 

Välkommen till vernissage den 22 september mellan kl 11.00 – 17.00

Invigning kl 13.30

 

Först blir man varse ett fruktansvärt mörker. ..
I jämförelse kan Dantes Inferno upplevas som tryggt förankrat i
sin litterära form, där ångesten rytmiseras och binds samman till
rader som obönhörligt driver svärtan vidare… Kanske kan man se
det hela också som en reningsprocess.
Allt överflödigt bränns bort och det som återstår är det som
målaren finner värt att bevara.Tom Krestesen har behandlat
lidelsens och liderlighetens historia i sina målningar.
Det är alltid sådant som bilden kan uppenbara bättre än orden.

Orden blir för hårda och för starka medan bilderna plockar fram
alla övertoner och underliggande betydelser i en längre process,
litet åt gången, och gör den därmed möjlig att kanske ta till sig.
Konstnären blir här som en kirurg, han skär rent runt det sjuka
och lyfter ut det, fyller skålen med det.
Tom Krestesen avstår dock från den chockerande nära realismen.
Han vet att knappheten avslöjar mer och att antydningen berättar
mer om helheten.
Beate Sydhof
Författare och konsikritiker
Fragment ur boken: “Vittnesmål om extas och ondska : Tom Krestesens
konst”

”Jag skulle vilja använda renässansens språk och stå
på Goyas sida”
– Tom Krestesen