TOMAS LACKE

14 juli – 19 augusti
Konsthall Väst

Tomas Lacke är ett namn som har figurerat i konstsammanhang sedan 90-talet. Med sin traditionella arbetarklassbakgrund är han en udda fågel i Sveriges konstvärld. Hans skapande har gått igenom flera konkreta faser, men den röda tråden har alltid funnits där: ett poetiskt vemod med inslag av sakral mystik, ångestladdad suggestion och på senare tid även barn som med nyfiken blick utforskar en förvriden värld. De tidiga åren av Lackes skapande kretsade kring mörkare popkonst med tydliga influenser av gatukonst. Idag innefattar hans konstnärliga produktion abstrakt måleri, figurationer, installationer och avancerade skulpturer. Just den sistnämnda grenen av hans konstnärskap har på allvar befäst hans ställning som ett av de viktiga framtidsnamnen inom svensk konst, vilket bekräftades när Österåkers kommun köpte en av hans större skulpturer och monterade den 100 meter från hans egen ateljé, Galleri Lacke.
– Mikael Altersten, konstnär, om Tomas Lackes konstnärskap.

”Vi ville se allt, göra allt, ha allt. Vi hade varit överallt, köpt allt och sålt allt. Vi hade dragit fram minsta lilla fiber av oss själva i ljuset. Ställt oss själva på piedestal tills inget längre var verkligt om ingen såg det. Sett så mycket, hört så mycket, gjort så mycket, att inget längre tycktes ha något värde. Det fanns ingenting kvar att göra. Ingenting kvar att se. Allt var uppätet. Förbrukat. Det fanns ingenstans kvar att gå. Förutom inåt.”

– Richard Söderlund, författare som har inspirerat Lacke.e tidiga åren av Lackes skapande kretsade kring mörkare popkonst.


Medan vi blundar. Skulptur i metall av Tomas Lacke