TRANSIT 2 26 augusti – 17 september 2006

 

TRANSIT 2

 

 

26 augusti – 17 september
Transit II handlar om kontinuiteten i den samtida verkligheten. Den handlar om mångfalden i dagens konst.

Edsvik Konsthall har bjudit in tio konstnärer att delta i detta projekt. Behovet att skapa upphör aldrig, att dokumentera vårt förflutna och nuet och spana in i framtiden, att fånga, tolka tystnaden, ljudet, livet, döden, hatet, kärleken, det goda, det onda. Allt och Intet.

I strävan att berättiga vår tillvaro och i den ständiga kampen att bevisa att vi lever, har det funnits och kommer alltid att finnas nya uttryck som berikar vår existens.

 

Medverkande konstnärer:

Ingvar Staffans
Lennart Kaltea
Josefin Skön
Ellen Cronholm
Pål Hermanssen
Samuel Donoso
Sergio Perea
Guo Qi
Kerstin Ahlgren
Dafna Bossik