Program 2014

ÅRSPROGRAM

På denna sida visas utställningsprogrammet under hela året i Konsthall Öst och Konsthall Väst.

UTSTÄLLNINGAR I EDSVIK KONSTHALL ÖST 2014 (östra flygeln)

 

 

LENNART OLAUSSON 18 januari – 9 februari

INGVAR STAFFANS 15 februari – 9 mars

NB – NOTA BENE 15 mars – 13 april

TANTER I TIDEN  16 april – 4 maj  

UNG VÅRSALONG – MOD  7 maj – 18 maj

JOAKIM JOHANSSON – Enigma 24 maj – 22 juni  

AKVARELLSALONG  28 juni – 3 augusti

OLLE BONNIÉR  23 augusti – 28 september

HÖSTSALONGEN 2014  4 oktober – 19 oktober

TIDLÖST 4 oktober – 19 oktober

PEDRETTI & GIACOMETTI  25 oktober- 23 november

ANNE-LIE LARSSON LJUNG & INGER SANNES  29 november – 21 december

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

UTSTÄLLNINGAR I  EDSVIK KONSTHALL VÄST 2014 (västra flygeln)

 

GUNNAR FALK 18 januari – 2 februari

ANNELIE HALLGREN 8 februari – 23 februari

SAM WESTERHOLM 1 mars – 23 mars

ANNA TORESDOTTER 29 mars – 13 april

HORTENSIA DUQUE 16 april – 4 maj  

UNG VÅRSALONG – MOD  7 maj – 18 maj

Designed in Istanbul – Turkish Glass Art 24 maj – 8 juni

SOLLENTUNA KONSTNÄRER 14 juni – 6 juli

WORLD OF WATERCOLOURS 12 juli – 3 augusti

STAFFAN TOLSÉN 23 augusti – 7 september

CHARLOTTE KROOK  13 september – 28 september

JÖRAN MODÉER 4 oktober – 19 oktober

TIMO SOLIN 25 oktober – 23 november

COLLEGIUM CHRYSAETOS 29 november – 21 december