ANTAGNA

 

ANTAGNA TILL HÖSTSALONGEN 2012

 

 

Förnamn: Efternamn:   Antagen med verk nr:
               
               
Andreas   Brun   1 2 3  
Anna Maria Lindholm       3  
Ann-Louise Järvklo       3  
Barbro   Åkerström   2 3  
Ben Ammar Mounir   1      
Benny   Engman   1 2    
Bettina   Edgren     2    
Bo   Arenander 1 2 3  
Catherine   Johansson 1 2 3  
Charlotte   Sachs     2 3  
Christina   Bolling   1      
Daniel   Grunditz   1 2 3  
Emma   Billbäck       3  
Emmeli   Kidd       3  
Eva   Lindgren   1   3  
Eva   Molander   1 2 3  
Frida   Johansson              2    
Gunilla   Blomqvist     2    
Hanna   Järlehed Hyving   2 3  
Ingela   Gréau     2    
Joakim   Nordstrand  2 3  
Jonas   Forsberg     2    
Josephine   Ernst   1 2 3  
Julia   Björsmo   1 2 3  
Karin EE   Von Törne Haern     3  
Kerstin   Paradis Gustafsson 1      
Kirsten   Holm       3  
Kristina   Nilsdotter       3  
Lars   Eriksson   1      
Malin   Heikenberg 1   3  
Malin   Persson   1      
Manuel   Murua       3  
Martin   Jonsson     2    
Mats   Svensson   1 2 3  
Mikaela   Hölbling   1 2    
Nick   Alm   1 2    
Ninnie   Schröder       3  
Per   Lindqvist PLQ   2 3  
Pär   Johansson 1 2 3  
Shabnam   Faraee   1 2    
Staffan   Hagman   1   3  
Tomas   Nanne Sandberg     3  
Ylva   Dahlman   1 2 3  
Åsa   Schedin   1 2 3  
Mark   Pettersson     3  
Stefan   Håkansson 1 2 3  
Åsa   Langert   1 2 3  
Catarina   Sandberg   1 2 3
Tomas   Lacke   1

 

Juryns uttalande om arbetet med Höstsalongen 2012:

Efter ett intensivt, berikande – men inte alltid enat – juryarbete har ett
antal verk av hög kvalitet nogsamt plockats ut till höstens salong.
Samtliga verk har synats i flera omgångar och till slut landat i en
spännande sammansättning av olika tekniker, uttryck och format.
Urvalet har också detta år gjorts utifrån en tanke om en sammanhållen
linje och helhet där verken kommer att få möjlighet att spela mot varandra.
Vid eventuell risk för jäv har den berörda jurymedlemmen avsagt sin röst i
bedömningen av aktuellt verk.
Juryn tackar för det rika antalet bidrag.

 

Statistik

Antal sökande totalt : 427

Antal sökande verk: 1198

 

Antal antagna totalt : 49

Antal antagna verk: 89